Liên Hệ

CÔNG TY TNHH ANDA

Trụ sở chính

  • Địa chỉ: Số 15 Vĩnh Thái – Tp Nha Trang – Khánh Hòa.
  • Điện thoại: (058)389.5.389 – 0768.24 24 24
  • Email: dichvuanda@gmail.com
  • Website: www.andavn.com

Kho bãi

  • Địadchỉ : Thôn Võ Cạnh – Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
  • Điện thoại: (0258)2222.012
  • Email: dichvuanda@gmail.com